Klantenservicefederatie.nl
 
Word lid van de WFC
Vul hieronder de gegevens in.

Cao voor facilitaire contactcenters
De WFC en haar leden onderschrijven de wettelijke cao en verplichten zich deze na te leven.

De Klantenservice Federatie beheert de administratie van de WFC. Bekijk de privacyverklaring op de website.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Geef hieronder aan in welke categorie uw organisatie valt.
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
De organisatie meldt zich per 1 januari 2021 aan als lid van de Werkgeversverenging Facilitaire Contactcenters (WFC).
 
Het lidmaatschap geldt voor de hele organisatie en wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt daarna ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren, uiterlijk vier maanden voor het einde van het kalenderjaar (voor 1 september).
 *
Procedure bij laat/niet betalen, geldig voor alle leden:
  • eerste herinnering na 30 dagen (schriftelijk), waarna wettelijke rente in rekening wordt gebracht
  • tweede herinnering na 45 dagen (schriftelijk en telefonisch)
  • na 60 dagen incassotraject
  • na 90 dagen voordracht door bestuur aan algemene ledenvergadering voor schorsing/royement
 
Kosten contributie, wettelijke rente, incasso en overige door vereniging gemaakte kosten m.b.t. de incassering van de contributie zijn ten laste van het lid.
 
...