Klantenservicefederatie.nl
 
Aanmelding proeflidmaatschap 2021
Vul hieronder je gegevens in. Je ontvangt een bevestiging per mail.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Geef hieronder aan tot welke soort en categorie je organisatie behoort.
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
De organisatie meldt zich per direct voor het lidmaatschap van de Klantenservice Federatie (KSF) à € 495. De proefperiode eindigt na zes maanden en wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap tegen de aangegeven contributie naar rato.

Opzegging van het proeflidmaatschap kan tot 1 maand voor het verstrijken van de proefperiode.

 
Het reguliere lidmaatschap geldt voor de hele organisatie en wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Het wordt daarna ieder jaar per 1 januari stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en aangetekend of per e-mail te gebeuren, uiterlijk vier maanden voor het einde van het kalenderjaar (voor 1 september van het lopende jaar). Je ontvangt een bevestiging met daarin de einddatum van het lidmaatschap.
 *
Procedure bij laat/niet betalen, geldig voor alle leden:
  • eerste herinnering na 30 dagen (schriftelijk), waarna wettelijke rente in rekening wordt gebracht
  • tweede herinnering na 45 dagen (schriftelijk en telefonisch)
  • na 60 dagen incassotraject
  • na 90 dagen voordracht door bestuur aan algemene ledenvergadering voor schorsing/royement
 
Kosten contributie, wettelijke rente, incasso en overige door vereniging gemaakte kosten m.b.t. de incassering van de contributie zijn ten laste van het (proef)lid.
 
...