Inschrijving CQ-test 2020
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
Kosten deelname 1 team van 15 personen totaal (prijzen zijn excl. btw):
  • € 4.000
Kosten deelname 2 teams van 30 personen totaal (prijzen zijn excl. btw):
  • € 7.000
Kosten deelname 3 teams van 45 personen totaal (prijzen zijn excl. btw):
  • € 11.000
Kosten deelname 4 teams van 60 personen totaal (prijzen zijn excl. btw):
  • € 14.000
 *
Teamsamenstelling:
15 deelnemers per team waarvan 1 van de teamleden het aanspreekpunt voor de organisatie van de CQ-test zal zijn en teambegeleider op de dag zelf. Daarnaast verwelkomen wij graag 1 directielid per team. 
 
Aanleveren per e-mail aan moniek.degroot@klantenservicefederatie.nl:
  • Bedrijfslogo in illustrator EPS-bestand (uiterlijk 1 week na inschrijving voor plaatsing op de website)
  • Teamfoto (uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement)
  • Parkeerverzoek auto en bus (uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het evenement)
  • Mindervalidenparkeerplaats (uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement)
Wij hebben contact met diverse busmaatschappijen die een aantrekkelijke aanbieding kunnen verzorgen. Verder is het ook mogelijk een bus te delen met een deelnemende branchegenoot bij jouw in de buurt. Geef hieronder aan of je wel/niet gebruik maakt van een bus.
 *
Procedure betaling deelname:

  • factuur wordt direct na inschrijving gestuurd
  • betaaltermijn van 14 dagen
 *
De organisatie meldt zich hierbij aan voor deelname aan de CQ-test op 14 maart 2020.
Voor de algemene voorwaarden voor deelname verwijzen we naar onze website.
DISCLAIMER

Annulering CQ-test: indien Stichting Nationale CQ-test onvoldoende inschrijvingen ontvangt, zal het event komen te vervallen. De ingeschreven deelnemers zullen hier per e-mail van op de hoogte worden gebracht. 

Foto- filmopnamen: tijdens de Nationale CQ-test kunnen audiovisuele opnamen worden gemaakt door meerdere partijen. Door aanmelding voor het evenement stemt de individuele deelnemer er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de deelnemer in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker - thans bij voorbaat - alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms-)rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Stichting CQ-test (“CQ-test”). Tevens doet de deelnemer afstand van enig recht richting CQ-test met betrekking tot zijn/haar portretrechten in verband met de opnamen en zal zich op geen enkele wijze verzetten tegen gebruik van de opnamen het portret van de deelnemer bevattende. Indien en voor zover noodzakelijk dat voor voornoemde rechtenoverdracht of –afstand nadere formaliteiten worden verricht zal de deelnemer op het verzoek van CQ-test direct en onvoorwaardelijk zijn/haar medewerking hieraan verlenen. Tevens is CQ-test onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat CQ-test het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via diverse media en internet. Het is individuele deelnemers toegestaan om tijdens de Nationale CQ-test foto's en/of filmopnames te maken.
Contact
E-mail opties